KOTULIČ, Patrik. Fyzikální simulátor pro hry typu SandBox [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55326. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.

Uložit do Citace PRO