KOCMAN, Radim. Webová aplikace pro správu elektronické knihovny [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Lengál.
Uložit do Citace PRO