BÁRTA, Stanislav. Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55340. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.
Uložit do Citace PRO