BRADA, Miroslav. Rozšiřující modul s dekodérem souborů MP3 pro platformu FITkit [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55341. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO