OBOŘIL, Radek. Android vs Bada [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO