HOLUB, Ondřej. Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.

Uložit do Citace PRO