ZUKAL, Marek. Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.
Uložit do Citace PRO