GREŇ, Lukáš. Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Produkt. Online, Bakalářská práce, vedoucí Lukáš Grulich. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55397. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO