REJMAN, Lukáš. Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC LZ5 [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.

Uložit do Citace PRO