MATĚJÍČKA, Miloš. Ovládání počítače gestem ruky [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.

Uložit do Citace PRO