BELUSKÝ, Ondrej. Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55452. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.
Uložit do Citace PRO