MRNUŠTÍK, Michal. Boosting a evoluční algoritmy [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55453. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.

Uložit do Citace PRO