TRÁVNIČEK, Jan. Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.

Uložit do Citace PRO