JOHANNESOVÁ, Daniela. Decimace polygonálních modelů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55478. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO