GREGOROVIČ, Jiří. ICQ klient pro PDA [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Pajgrt.
Uložit do Citace PRO