VOVSOVÁ, Alena. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro bytové jednotky v typových domech v okrajových částech města Brna [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Urbánek.

Uložit do Citace PRO