ŽUPKA, Jiří. Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55495. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO