VANEK, Juraj. Měření výkonnosti grafického akcelerátoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO