KLÜGL, Richard. Analýza handoveru v Mobile IPv6 [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Skořepa.

Uložit do Citace PRO