ŘEZNÍČEK, Kamil. Informační systém pro sázkaře [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.
Uložit do Citace PRO