OPRŠAL, Martin. Dolování dat v prostředí DB serveru Oracle a MS SQL Serveru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Lukáš Stryka.

Uložit do Citace PRO