DUBA, Nikolas. Software pro podporu online hry Entropia Universe [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55518. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.

Uložit do Citace PRO