KOSTIHA, Martin. Klasifikace otisků prstů [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55528. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO