CHVÁL, Vít. Výukový program pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Zuzaňák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55530. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO