NOVOTNÁ, Lenka. Vyukový program pro demonstraci ořezávání 2D objektů a vyplňování 2D uzavřených oblastí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55531. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vít Štancl.
Uložit do Citace PRO