OBERREITER, Vladimír. Informační systém pro správu Fair User Policy [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55541. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.
Uložit do Citace PRO