VRÁNA, Jaroslav. Světelné mapy ve 3D počítačové grafice [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Venera.

Uložit do Citace PRO