KŘÍŽOVÁ, Martina. Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Jaša.

Uložit do Citace PRO