PAJGRT, Ondřej. GPS pro výukovou HW/SW platformu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Otto Fučík.
Uložit do Citace PRO