PREUSS, Jan. Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Vrážel.

Uložit do Citace PRO