KAŠPAR, Jan. Softwarové architektury a návrhové vzory ve webových aplikacích [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55578. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Vrážel.
Uložit do Citace PRO