KOŇÁK, Petr. Studium luminiscenčních vlastností organických polovodičů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.
Uložit do Citace PRO