TŘÍSKA, Vít. Hodnocení vybraných metod vyhledávání ve stromových strukturách [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55609. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan M. Honzík.
Uložit do Citace PRO