KUŽEL, Jan. Editor EXIF a IPTC údajů z fotografií [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Horáček.
Uložit do Citace PRO