SIMONIDES, Martin. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Děčín a okolí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.
Uložit do Citace PRO