HORÁČEK, Tomáš. Knihovna pro generování čárových kódů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radovan Jošth.
Uložit do Citace PRO