ADÁMEK, Tomáš. Právní úprava a způsoby oceňování věcných břemen [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jan Sedláček.
Uložit do Citace PRO