BROTHÁNEK, Jan. MediaDiff - diff pro statické obrázky [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO