SVOBODA, Jan. Creation of Database and Classification of Diatoms [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55660. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO