KOLAŘÍK, Jan. Dálkové ovládání počítače pomocí mobilního telefonu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Petr Pospíchal.
Uložit do Citace PRO