HLÁVKA, Ondřej. Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.
Uložit do Citace PRO