SLÁDEČEK, Roman. IPhone aplikace pro rozpoznání SPZ [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55675. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Boris Procházka.
Uložit do Citace PRO