MATYÁŠ, Jan. RONJA TWISTER pomocí FPGA. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Vašíček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55682. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO