BASOVNÍK, Martin. Hra Gomoku [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Kněžík.
Uložit do Citace PRO