OVŠONKA, Daniel. Analyzátor kódu jazyka C [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Boris Procházka.

Uložit do Citace PRO