CHOLEVA, Ondřej. Demonstrační program konstrukce LL tabulky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Eva Zámečníková.
Uložit do Citace PRO