ČERNIČKO, Sergij. Slovníkové metody komprese dat [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55727. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.

Uložit do Citace PRO