NOVOHRADSKÝ, Petr. Knihovna pro čtení čárových kódů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Kubíček.
Uložit do Citace PRO