NAVRÁTIL, Ladislav. Dynamické vytváření grafických uživatelských rozhraní pro internetové aplikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.
Uložit do Citace PRO