LÁSZLÓ, Peter. Monitoring a analýza uživatelů systémem DLP [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55738. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Michal Drozd.
Uložit do Citace PRO